Instemmingsrecht winstdeling

instemmingsrecht winstdeling
instemmingsrecht winstdeling

Instemmingsrecht winstdeling heeft de ondernemingsraad krachtens artikel 27 lid 1 sub a van de wet op de ondernemingsraden. De tekst is als volgt:

De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking een winstdelingsregeling;

Dus als de bestuurder een winstdelingsregeling vast wil stellen, wil wijzigen of wil intrekken, dan moet de bestuurder instemming aan de OR vragen.

Instemmingsrecht winstdeling, wat is dat?

Eigenlijk zegt het woord het al. Een winstdelingsregeling is een regeling die regelt hoe werknemers meedelen in de winst van een onderneming. Een nadeel is het feit dat een werknemer niet zeker is van de hoogte van de uitkering. Daarnaast kan het ook zijn dat de onderneming verlies draait en dan krijgt de werknemer helemaal geen uitkering. Dus de uitkering is onzeker.

Verder zijn er ook verschillende manieren om de winst te berekenen. De ondernemingsraad moet erop toezien dat de berekening van de winst gedetailleerd in de winstdelingsregeling staat. Anders heb je elk jaar een discussie over de winstuitkering aan de werknemers. En dat is niet de bedoeling.

Er zijn verschillende soorten manieren om de uitkering vast te stellen. Heel vaak is er sprake van een percentage van het maandsalaris. Maar daar ben ik geen voorstander van. Dit vergroot namelijk de loonkloof tussen de medewerkers in de lagere echelons ten opzichte van die in de hogere echelons. Met andere woorden de kloof tussen arm en rijk wordt daardoor groter. De ondernemingsraad kan beter kiezen voor een vast bedrag. En dit bedrag delen door het aantal FTE. Zo krijgt iedereen naar verhouding gewerkte uren hetzelfde bedrag. In mijn ogen wel zo eerlijk.

Waarom een winstdelingsregeling?

Er zijn verschillende redenen die pleiten voor een winstdelingsregeling, namelijk:

  • Een winstdelingsregeling kan zorgen voor een collectieve succesbeleving als er een behoorlijk winst is.
  • Werknemers voelen zich meer verbonden met een onderneming die een winstdelingsregeling heeft.
  • Als medewerkers echt het idee hebben dat zij kunnen bijdragen in de winst en daar ook van profiteren, dan motiveert dit de werknemers.
  • Voor de onderneming is het een manier om de vaste loonkosten te verlagen. Zodat in slechtere tijden er ook lagere loonkosten zijn. Omdat er geen winstdelingsuitkering is.