Instemmingsrecht waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties

instemmingsrecht controle medewerkers

Instemmingsrecht waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties, wat houdt dit in volgens artikel 27, lid 1, sub l van de WOR?

Het “instemmingsrecht waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties” verwijst naar de rechten van een ondernemingsraad (OR) onder de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in Nederland. De WOR geeft de OR een rol in het beïnvloeden van bepaalde beslissingen die worden genomen door het management van een onderneming.

Volgens artikel 27 van de WOR heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht op verschillende regelingen en besluiten. Het instemmingsrecht betekent dat de ondernemer (het management) voor bepaalde besluiten voorafgaande instemming van de OR nodig heeft. Zonder deze instemming mag de ondernemer het besluit niet uitvoeren.

Artikel 27, lid 1, sub l van de WOR specifiek gaat over de instemmingsrechten met betrekking tot: “een regeling omtrent het verwerken van alsmede de bescherming van de persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame personen en een regeling omtrent het waarnemen of controleren van of het toezicht houden op de aanwezigheid, het gedrag of de prestaties van deze personen”.

In eenvoudigere termen betekent dit dat als een ondernemer een regeling of systeem wil invoeren voor het waarnemen of controleren van de aanwezigheid, gedrag, of prestaties van de werknemers (bijvoorbeeld camera’s, trackingsystemen, of prestatiebewakingssystemen), hij de instemming van de OR nodig heeft voordat hij deze regeling kan implementeren.

Dit artikel beschermt dus in zekere zin de privacy en de rechten van werknemers door ervoor te zorgen dat er overleg en instemming plaatsvindt voordat er dergelijke controlesystemen worden geïmplementeerd.

Wat is een regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de in de onderneming werkzame personen?

Een regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de in de onderneming werkzame personen, betreft elke vorm van beleid, protocol of systeem dat door een werkgever wordt ingevoerd om toezicht te houden op of te controleren hoe werknemers zich gedragen, hoe ze presteren, of zelfs of ze daadwerkelijk op het werk zijn.

Hier zijn enkele voorbeelden van dergelijke voorzieningen:

  1. Camera’s en Videobewaking: Als een werkgever camera’s installeert om werknemers te monitoren terwijl ze werken, valt dit onder een dergelijke regeling. Dit kan zijn om veiligheidsredenen, diefstalpreventie, of om de productiviteit van werknemers te controleren.
  2. Software voor het bijhouden van aanwezigheid: Systemen die registreren wanneer werknemers in- en uitloggen, of zelfs geavanceerdere systemen zoals gezichtsherkenning bij het binnenkomen van het kantoor.
  3. Prestatiemonitoringsoftware: Software die de activiteiten van werknemers op hun computers bijhoudt, zoals welke websites ze bezoeken, hoe lang ze bepaalde taken uitvoeren, enz.
  4. GPS-tracking: Voor bedrijven met mobiele teams of chauffeurs kunnen ze GPS-apparaten of -software gebruiken om de locaties en routes van hun werknemers te volgen.
  5. Elektronische toegangscontrolesystemen: Systemen die registreren welke werknemers toegang hebben tot bepaalde delen van een gebouw of faciliteit en wanneer.

In Nederland moet, voordat een werkgever een dergelijke regeling invoert, eerst de ondernemingsraad (OR) worden geraadpleegd, en hun instemming moet worden verkregen. Dit is vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) om de rechten en privacy van werknemers te beschermen. Het geeft werknemers via de OR een stem in hoe en wanneer ze worden gecontroleerd.