Instemmingsrecht spaarregeling

instemmingsrecht spaarregeling
instemmingsrecht spaarregeling

Instemmingsrecht spaarregeling staat beschreven in artikel 27 lid 1 sub a van de wet op de ondernemingsraden. De tekst is als volgt:

De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van: a. regelingen op grond van een pensioenovereenkomst, een winstdelingsregeling of een spaarregeling;

Instemmingsrecht spaarregeling, wat is dat?

Heel simpel gezegd komt het erop neer dat de bestuurder aan de ondernemingsraad moet vragen of hij akkoord is met de voorgenomen wijziging, vaststelling of intrekking van de spaarregeling.

Wat zijn spaarregelingen?

Er zijn en of waren de volgende spaarregelingen:

 • Spaarloonregeling
  • Helaas is deze regeling niet meer van toepassing. Werknemers konden van hun bruto loon een maximaal bepaald bedrag per jaar sparen. Dit bedrag moest vier jaar geblokkeerd op een rekening staan. Na die vier jaar kon het bedrag vrij opgenomen worden.
 • Aandelenoptieregeling
  • Werknemers krijgen een of meerdere opties. Deze opties geven het recht om een aandeel tegen een vastgestelde prijs te kopen. Als de waarde van het aandeel stijgt, dan heb je winst. Even heel simpel gezegd. Als met de optie aandelen worden gekocht, of als de optie zelf wordt verkocht, dan komt de fiscus om de hoek kijken. Over de winst moet belasting afgedragen worden.
 • Premiespaarregeling
  • De werknemer spaart een bedrag van zijn netto loon. Dit bedrag moet vier jaar vast staan op een geblokkeerde rekening. Na vier jaar kan de werkgever een premie tot 100% van het gespaarde bedrag toekennen. Helaas is ook deze regeling afgeschaft.
 • Levensloopregeling
  • Via de levensloopregeling konden werknemers een deel van hun brutosalaris sparen voor onbetaald verlof. Of om eerder te stoppen met werken. Het kabinet heeft de levensloopregeling op 1 januari 2012 afgeschaft. Er is een overgangsregeling die loopt tot 1 januari 2022. Via de levensloopregeling konden werknemers een deel van hun brutosalaris sparen voor onbetaald verlof. Of om eerder te stoppen met werken.
 • Vitaliteitsparen
  • Dit was een leuk idee van onze overheid. Maar deze spaarregeling is niet eens ingevoerd.

Conclusie

Na het lezen van bovenstaande kun je concluderen dat er geen spaarregelingen voor werknemers meer zijn. En als de overheid wel weer een spaarregeling voor werknemers introduceert, zou je je af moeten vragen of je daaraan mee wilt werken. Want de regeling zal naar alle waarschijnlijkheid toch weer afgeschaft worden. Dat kost de werkgever weer een hoop tijd en de werknemers zijn weer teleurgesteld. Naar mijn mening kun je je op dit moment beter niet branden aan fiscaal gefaciliteerde spaarregelingen voor werknemers. Door de OR Cursus Adviseren & Instemmen leer je meer over het instemmingsrecht.