Instemmingsrecht Rusttijdenregeling

Instemmingsrecht Rusttijdenregeling

Instemmingsrecht Rusttijdenregeling is te vinden in artikel 27 lid 1 sub b van de wet op de ondernemingsraden. De tekst van dit artikel is als volgt:

De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een rusttijdenregeling;

Instemmingsrecht rusttijdenregeling, wat is dat?

Dat betekent dat de bestuurder aan de ondernemingsraad instemming moet vragen als de bestuurder een rusttijdenregeling vast wil stellen, wil wijzigen of wil intrekken.

Wat is een rusttijdenregeling?

De rustperiode is de periode tussen de werkdagen in. De rusttijdenregeling is de regeling die de periode tussen de werkdagen regelt.

Je mag maximaal twaalf uur per dienst werken en maximaal zestig uur per week. Voor jongeren tot achttien jaar en voor zwangere en pas bevallen vrouwen gelden aparte regels. In jouw cao kunnen afwijkende regels staan.

Voor de rust na jouw werktijd gelden de volgende regels:

  • Na een werkdag mag je minimaal 11 aaneengesloten uren niet werken.
  • De rustperiode van 11 uur mag eens in de 7 dagen ingekort worden tot minimaal 8 uur. Maar dit mag alleen als het nodig is voor het werk.
  • Standaard is er een wekelijkse rust van 36 uur aaneengesloten in elke periode van 7 maal 24 uur.
  • De wekelijkse rust mag je ook over 14 dagen verspreiden. In dat geval moet er in elke periode van 14 maal 24 uur 72 uur rust zitten. Deze 72 uur rust hoef je niet aaneengesloten te nemen. Je kunt deze rust delen in 2 periodes van tenminste 32 uur.

Beroepen met afwijkende werktijden en rusttijden

Voor een aantal werknemers en beroepen gelden andere regels voor onder andere werktijden en rusttijden. Bijvoorbeeld voor artsen in opleiding tot specialist die bereikbaarheidsdiensten draaien. Deze regels staan in het Arbeidstijdenbesluit. De Arbeidstijdenwet is dan (gedeeltelijk) niet van toepassing. 

Rijtijden en rusttijden vrachtwagenchauffeurs

Om ongelukken door vermoeidheid zoveel mogelijk te voorkomen moeten vrachtwagenchauffeurs zich aan rijtijden en rusttijden houden.

Instemmingsrecht rusttijdenregeling, instemmingsverzoek ontvangen?

Er zijn wettelijke regels over rusttijden. Die zijn onder andere te vinden in de Arbeidstijdenwet. Daarnaast zijn er voor bepaalde beroepen afwijkende regels. Vaak kun je die in de van toepassing zijnde cao vinden. Als je een instemmingsverzoek ontvangt kun je eerst controleren of de nieuwe rusttijdenregeling voldoet aan de wettelijke eisen. Daarnaast kun je als ondernemingsraad een eigen mening over het voorstel vormen.