Instemmingsrecht Functiewaarderingssysteem

instemmingsrecht functiewaarderingssysteem

Instemmingsrecht Functiewaarderingssysteem is te vinden in artikel 27 lid 1 sub c van de WOR en luidt als volgt:

De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van:

een functiewaarderingssysteem;

Wat is een functiewaarderingssysteem?

Een functiewaarderingssysteem is een methode die wordt gebruikt om de waarde van verschillende functies binnen een organisatie te bepalen. Dit wordt gedaan door het toekennen van punten aan bepaalde factoren, zoals verantwoordelijkheden, kennis en vaardigheden, werkomstandigheden en werkdruk.

Met behulp van een functiewaarderingssysteem kunnen organisaties de relatieve waarde van verschillende functies bepalen. En een eerlijk salarisniveau vaststellen voor werknemers met vergelijkbare functies. Het doel is om de beloning af te stemmen op de waarde die de functie bijdraagt aan de organisatie. Daarnaast om te voorkomen dat werknemers zich ondergewaardeerd voelen.

Er zijn verschillende soorten functiewaarderingssystemen, maar ze hebben allemaal gemeen dat ze een gestructureerde aanpak gebruiken om de waarde van een functie te bepalen. Het meest voorkomende systeem is het puntensysteem. Bij dit systeem krijgt elke factor een bepaald aantal punten. Het aantal punten is afhankelijk van de relevantie en het belang voor de functie.

Het proces begint meestal met het opstellen van een functiebeschrijving, waarin de taken, verantwoordelijkheden en vereiste kennis en vaardigheden van de functie worden beschreven. Vervolgens worden deze factoren beoordeeld en krijgen ze een puntwaardering, die wordt gebruikt om de totale score voor de functie te berekenen.

Het resultaat van de functiewaardering wordt meestal uitgedrukt in een puntenscore of een salarisschaal. De score of schaal kan vervolgens worden gebruikt om het salaris van de werknemer te bepalen. Daarnaast spelen zijn of haar ervaring en prestaties een rol.

Hoewel functiewaarderingssystemen nuttig kunnen zijn voor het vaststellen van een eerlijk salarisniveau, zijn ze niet perfect. Er kunnen bijvoorbeeld subjectieve elementen zijn in het proces, zoals de beoordeling van de werkomstandigheden en werkdruk. Deze kunnen variëren afhankelijk van de persoon die de beoordeling uitvoert.

Conflicten

Bovendien kunnen functiewaarderingssystemen conflicten veroorzaken als werknemers het gevoel hebben dat hun functie niet goed is gewaardeerd of als er verschillen zijn in de waardering van vergelijkbare functies. Het is daarom belangrijk om transparant te zijn over het proces. En daarnaast transparant te zijn over de criteria die worden gebruikt bij het bepalen van de waarde van een functie.

In het algemeen kan een goed ontworpen functiewaarderingssysteem bijdragen aan een eerlijkere en meer rechtvaardige verdeling van salarissen binnen een organisatie. Het kan ook bijdragen aan een betere motivatie en betrokkenheid van werknemers, omdat zij zich gewaardeerd voelen en weten dat hun inspanningen worden erkend en beloond.

Instemmingsrecht functiewaarderingssysteem

Als de bestuurder het bovenstaande systeem wil wijzigen, intrekken of vaststellen, dan moet de bestuurder akkoord aan de ondernemingsraad vragen.