Instemmingsrecht Beloningsregeling | Instemmingsrecht Beloningssysteem

instemmingsrecht beloningssysteem

Instemmingsrecht Beloningssysteem is te vinden in artikel 27 lid 1 sub c van de wet op de ondernemingsraden. De tekst van dit artikel is als volgt:

De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een beloningssysteem;

Instemmingsrecht beloningssysteem of instemmingsrecht beloningsregeling? Wat is het nou?

Het is in mijn ogen erg verwarrend. En, gelukkig, ben ik niet de enige. Wat ik vaak naar voren zie komen is dat het gaat om de systematiek of methodiek. Het gaat dus om het systeem dat ten grondslag ligt aan de beloning.

Ik probeer het duidelijk te maken met een voorbeeld. In een beloningsregeling staat het volgende: “Als de onderneming € 2.000.000,= of meer winst maakt, dan wordt er een extra beloning uitgekeerd. Deze extra beloning bedraagt 5% van het bruto jaarsalaris.” Stel de bestuurder wil het percentage veranderen naar bijvoorbeeld 4% van het bruto jaarsalaris. In mijn ogen is dit een verandering van de beloningsregeling. Want de beloning verandert. Maar de vraag is of het systeem ook veranderd is. En het antwoord daarop is nee. Met de verandering van het percentage, verandert alleen de hoogte van de extra beloning. Het systeem blijft hetzelfde. Het is namelijk nog steeds een percentage van het bruto jaarsalaris met hetzelfde criterium. Namelijk het criterium € 2.000.000,= winst. Daarom heeft de ondernemingsraad in dit geval geen instemmingsrecht beloningssysteem.

Instemmingsrecht is pas van toepassing wanneer het systeem verandert. Het systeem verandert bijvoorbeeld als er criteria toegevoegd worden. Stel de bestuurder stelt voor het criterium kredietwaardigheid toe te voegen. De onderneming wil alleen een extra beloning uitkeren als het kengetal solvabiliteitsratio (eigen vermogen / totaal vermogen) meer dan 40% is. De beloningsregeling ziet er dan als volgt uit: “Als de onderneming € 2.000.000,= of meer winst maakt en het kengetal solvabiliteitsratio (eigen vermogen / totaal vermogen) is meer dan 40%, dan wordt er een extra beloning uitgekeerd. Deze extra beloning bedraagt 5% van het bruto jaarsalaris.” Dan is het systeem verandert.