Instemmingsrecht arbeidsomstandigheden

instemmingsrecht arbeidsomstandigheden

Instemmingsrecht arbeidsomstandigheden is te vinden in artikel 27, lid 1 sub d van de wet op de ondernemingsraden en luidt als volgt:

De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van:

een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden

Instemmingsrecht arbeidsomstandigheden, wat is dat?

Dit betekent dat een ondernemer (werkgever) de instemming van de ondernemingsraad nodig heeft. Nog voordat hij een besluit kan nemen over het vaststellen, wijzigen of intrekken van een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden.

Het is dus belangrijk dat de werkgever overleg voert met de ondernemingsraad over voorgenomen besluiten die gevolgen hebben voor de arbeidsomstandigheden. Door de instemming van de ondernemingsraad te verkrijgen, kan de werkgever er zeker van zijn dat de belangen van de werknemers zijn meegewogen in het besluitvormingsproces en dat er een breed draagvlak is voor de voorgenomen besluiten. Dit draagt bij aan een gezonde en veilige werkomgeving voor de werknemers.

Wat is een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden?

Voorgenomen besluiten die gevolgen hebben voor de arbeidsomstandigheden kunnen zeer uiteenlopend zijn en zijn afhankelijk van de specifieke situatie en werkplek. Over het algemeen hebben besluiten die betrekking hebben op de volgende zaken gevolgen voor de arbeidsomstandigheden:

  1. De inrichting van de werkplek: Besluiten over de inrichting van de werkplek, zoals de plaatsing van werkstations, de keuze van werkmaterialen en de verlichting, kunnen gevolgen hebben voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van werknemers.
  2. Werkmethoden en procedures: Besluiten over werkmethoden en procedures, zoals de planning van werkzaamheden, de organisatie van het werk en de verdeling van taken, kunnen gevolgen hebben voor de fysieke en psychosociale arbeidsbelasting van werknemers.
  3. Persoonlijke beschermingsmiddelen: Besluiten over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidsschoenen, helmen en gehoorbescherming, kunnen gevolgen hebben voor de veiligheid en gezondheid van werknemers.
  4. Gebruik van machines en apparatuur: Besluiten over het gebruik van machines en apparatuur, zoals de keuze van machines, het onderhoud en de training van werknemers, kunnen gevolgen hebben voor de veiligheid en gezondheid van werknemers.
  5. Preventie en omgang met agressie en geweld: Besluiten over de preventie van agressie en geweld op het werk en de omgang met incidenten, kunnen gevolgen hebben voor de veiligheid en gezondheid van werknemers.
  6. Preventie en omgang met pesten en discriminatie: Besluiten over de preventie van pesten en discriminatie op het werk en de omgang met klachten, kunnen gevolgen hebben voor het psychosociaal welzijn van werknemers.

Het is belangrijk dat de werkgever overlegt met de ondernemingsraad over voorgenomen besluiten die gevolgen hebben voor de arbeidsomstandigheden. Zo kan er rekening worden gehouden met de belangen van de werknemers. En kan er een gezonde en veilige werkomgeving worden gecreëerd.

Meer weten over dit recht? Dan is het volgen van de Cursus Arbo Ondernemingsraad aan te raden.