Aanstellingsbeleid

aanstellingsbeleid
aanstellingsbeleid


Een regeling op het gebied van het aanstellingsbeleid is een regeling waarop krachtens artikel 27 lid 1 sub e WOR instemmingsrecht van toepassing is. Aanstellingsbeleid bevat algemene regelingen over de werving en selectie van nieuwe werknemers.

Een regeling op het gebied van het aanstellingsbeleid, wat is dat?

In zijn algemeenheid vind je de volgende onderwerpen in het aanstellingsbeleid:

 1. Hoe om te gaan met sollicitanten. Hierbij kun je denken aan:
  1. een sollicitatiecode,
  2. een klachtenregeling voor sollicitanten,
  3. een arbeidsbureau inschakelen of niet en
  4. aanstellingskeuringen bij functies met specifieke risico’s waardoor een aanstellingskeuring noodzakelijk is
 2. Welke informatie er wordt gegeven bij de werving van personeel. Hierbij kun je denken aan:
  1. de functie,
  2. de functieomschrijving,
  3. de functie-eisen,
  4. loon,
  5. salarisschaal en
  6. eventueel de aanloopschaal.
 3. Welk type arbeidscontracten gehanteerd worden. Hierbij kun je ook denken aan:
  1. opzegtermijnen,
  2. contracten voor bepaalde of onbepaalde tijd,
  3. wel of geen deeltijdcontracten,
  4. overplaatsingen en
  5. andere in het arbeidscontract geregelde arbeidsvoorwaarden.
 4. Loopbaanbeleid. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld:
  1. voorrangsbeleid eigen personeel bij vacatures,
  2. voorrangsbeleid arbeidsgehandicapte medewerkers en
  3. personeelsontwikkeling.

Bovenstaande is geen gelimiteerde opsomming. Er kunnen meer onderwerpen in het aanstellingsbeleid staan. Het zijn voorbeelden van onderwerpen die voor kunnen komen.

Instemmingsverzoek ontvangen?

Het nemen van een besluit over aanstellingsbeleid, is een heel ander besluit dan OR-leden tijdens hun normale werkzaamheden nemen. Dit soort besluiten verdient een andere aanpak. Bij een besluit over het aanstellingsbeleid spelen namelijk veel zaken en rol. De ondernemingsraad moet verschillende belangen afwegen. Daarom moet de ondernemingsraad dit gestructureerd aanpakken. Anders is het besluit vaak niet voldoende doordacht en onderbouwd. Achteraf komt de OR dan tot ontdekking dat sommige zaken over het hoofd zijn gezien. En dat moet de ondernemingsraad altijd voorkomen. De OR Cursus Adviseren & Instemmen biedt hiervoor uitkomst. Na het volgen van de cursus kan de ondernemingsraad op een professionele manier reageren op een instemmingsverzoek. De ondernemingsraad bewijst daarmee zijn toegevoegde waarde. En als de bestuurder dat inziet heeft de ondernemingsraad uiteindelijk meer invloed.