Instemmingsrecht pensioen

instemmingsrecht pensioen

Instemmingsrecht pensioen is gebaseerd op artikel 27, lid 1, sub a van de wet op de ondernemingsraden. Hierin staat het volgende: De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van regelingen op grond van een pensioenovereenkomst. Formeel gezien hoeft…

Aanstellingsbeleid

aanstellingsbeleid

Een regeling op het gebied van het aanstellingsbeleid is een regeling waarop krachtens artikel 27 lid 1 sub e WOR instemmingsrecht van toepassing is. Aanstellingsbeleid bevat algemene regelingen over de werving en selectie van nieuwe werknemers. Een regeling op het gebied van het aanstellingsbeleid, wat is dat? In zijn algemeenheid…