Instemmingsrecht Reïntegratiebeleid

Instemmingsrecht reïntegratiebeleid is te vinden in artikel 27, lid 1 sub d van de wet op de ondernemingsraden en luidt als volgt: De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van: een regeling op het gebied van het reïntegratiebeleid. Wat is…

Instemmingsrecht ziekteverzuim

Instemmingsrecht ziekteverzuim is te vinden in artikel 27, lid 1 sub d van de wet op de ondernemingsraden en luidt als volgt: De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van: een regeling op het gebied van het ziekteverzuim. Instemmingsrecht ziekteverzuim,…

Instemmingsrecht arbeidsomstandigheden

Instemmingsrecht arbeidsomstandigheden is te vinden in artikel 27, lid 1 sub d van de wet op de ondernemingsraden en luidt als volgt: De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van: een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden…

Instemmingsrecht Functiewaarderingssysteem

Instemmingsrecht Functiewaarderingssysteem is te vinden in artikel 27 lid 1 sub c van de WOR en luidt als volgt: De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van: een functiewaarderingssysteem; Wat is een functiewaarderingssysteem? Een functiewaarderingssysteem is een methode…

Instemmingsrecht Beloningsregeling | Instemmingsrecht Beloningssysteem

Instemmingsrecht Beloningssysteem is te vinden in artikel 27 lid 1 sub c van de wet op de ondernemingsraden. De tekst van dit artikel is als volgt: De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een beloningssysteem; Instemmingsrecht beloningssysteem of…

Instemmingsrecht Vakantieregeling

instemmingsrecht vakantieregeling

Instemmingsrecht Vakantieregeling is te vinden in artikel 27 lid 1 sub b van de wet op de ondernemingsraden. De tekst van dit artikel is als volgt: De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een vakantieregeling; Instemmingsrecht vakantieregeling, wat…

Instemmingsrecht Rusttijdenregeling

Instemmingsrecht Rusttijdenregeling is te vinden in artikel 27 lid 1 sub b van de wet op de ondernemingsraden. De tekst van dit artikel is als volgt: De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een rusttijdenregeling; Instemmingsrecht rusttijdenregeling,…

Instemmingsrecht Arbeidstijdenregeling

Instemmingsrecht Arbeidstijdenregeling is geregeld in artikel 27 lid 1 sub b van de wet op de ondernemingsraden en luidt als volgt: De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling; art. 27:1.b…

Instemmingsrecht spaarregeling

instemmingsrecht spaarregeling

Instemmingsrecht spaarregeling staat beschreven in artikel 27 lid 1 sub a van de wet op de ondernemingsraden. De tekst is als volgt: De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van: a. regelingen op grond van een pensioenovereenkomst, een…

Instemmingsrecht winstdeling

instemmingsrecht winstdeling

Instemmingsrecht winstdeling heeft de ondernemingsraad krachtens artikel 27 lid 1 sub a van de wet op de ondernemingsraden. De tekst is als volgt: De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking een winstdelingsregeling; Dus als de bestuurder een winstdelingsregeling…