Instemmingsrecht Rusttijdenregeling

Instemmingsrecht Rusttijdenregeling is te vinden in artikel 27 lid 1 sub b van de wet op de ondernemingsraden. De tekst van dit artikel is als volgt: De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een rusttijdenregeling; Instemmingsrecht rusttijdenregeling,…

Instemmingsrecht Arbeidstijdenregeling

Instemmingsrecht Arbeidstijdenregeling is geregeld in artikel 27 lid 1 sub b van de wet op de ondernemingsraden en luidt als volgt: De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling; art. 27:1.b…

Instemmingsrecht spaarregeling

instemmingsrecht spaarregeling

Instemmingsrecht spaarregeling staat beschreven in artikel 27 lid 1 sub a van de wet op de ondernemingsraden. De tekst is als volgt: De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van: a. regelingen op grond van een pensioenovereenkomst, een…

Instemmingsrecht winstdeling

instemmingsrecht winstdeling

Instemmingsrecht winstdeling heeft de ondernemingsraad krachtens artikel 27 lid 1 sub a van de wet op de ondernemingsraden. De tekst is als volgt: De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking een winstdelingsregeling; Dus als de bestuurder een winstdelingsregeling…

Instemmingsrecht pensioen

instemmingsrecht pensioen

Instemmingsrecht pensioen is gebaseerd op artikel 27, lid 1, sub a van de wet op de ondernemingsraden. Hierin staat het volgende: De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van regelingen op grond van een pensioenovereenkomst. Formeel gezien hoeft…

Aanstellingsbeleid

aanstellingsbeleid

Een regeling op het gebied van het aanstellingsbeleid is een regeling waarop krachtens artikel 27 lid 1 sub e WOR instemmingsrecht van toepassing is. Aanstellingsbeleid bevat algemene regelingen over de werving en selectie van nieuwe werknemers. Een regeling op het gebied van het aanstellingsbeleid, wat is dat? In zijn algemeenheid…