Tijdelijk of Duurzaam Karakter Regeling & Instemmingsrecht

Tijdelijk of Duurzaam Karakter Regeling

Tijdelijk of Duurzaam Karakter Regeling en het instemmingsrecht, wanneer is dit van belang? Dat is de vraag waar ik op stuitte. Ik las een artikel waarin het volgende stond: “Dat het hier een tijdelijke maatregel betreft, doet niet ter zake.”. Op deze blog heb ik gereageerd met de vraag of…

Instemmingsrecht winstdeling

instemmingsrecht winstdeling

Instemmingsrecht winstdeling heeft de ondernemingsraad krachtens artikel 27 lid 1 sub a van de wet op de ondernemingsraden. De tekst is als volgt: De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking een winstdelingsregeling; Dus als de bestuurder een winstdelingsregeling…

Instemmingsrecht pensioen

instemmingsrecht pensioen

Instemmingsrecht pensioen is gebaseerd op artikel 27, lid 1, sub a van de wet op de ondernemingsraden. Hierin staat het volgende: De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van regelingen op grond van een pensioenovereenkomst. Formeel gezien hoeft…

Aanstellingsbeleid

aanstellingsbeleid

Een regeling op het gebied van het aanstellingsbeleid is een regeling waarop krachtens artikel 27 lid 1 sub e WOR instemmingsrecht van toepassing is. Aanstellingsbeleid bevat algemene regelingen over de werving en selectie van nieuwe werknemers. Een regeling op het gebied van het aanstellingsbeleid, wat is dat? In zijn algemeenheid…