Instemmingsrecht Reïntegratiebeleid

Instemmingsrecht reïntegratiebeleid is te vinden in artikel 27, lid 1 sub d van de wet op de ondernemingsraden en luidt als volgt: De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van: een regeling op het gebied van het reïntegratiebeleid. Wat is…

Instemmingsrecht ziekteverzuim

Instemmingsrecht ziekteverzuim is te vinden in artikel 27, lid 1 sub d van de wet op de ondernemingsraden en luidt als volgt: De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van: een regeling op het gebied van het ziekteverzuim. Instemmingsrecht ziekteverzuim,…

Instemmingsrecht arbeidsomstandigheden

Instemmingsrecht arbeidsomstandigheden is te vinden in artikel 27, lid 1 sub d van de wet op de ondernemingsraden en luidt als volgt: De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van: een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden…

Instemmingsrecht Functiewaarderingssysteem

Instemmingsrecht Functiewaarderingssysteem is te vinden in artikel 27 lid 1 sub c van de WOR en luidt als volgt: De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van: een functiewaarderingssysteem; Wat is een functiewaarderingssysteem? Een functiewaarderingssysteem is een methode…

Instemmingsrecht Beloningsregeling | Instemmingsrecht Beloningssysteem

Instemmingsrecht Beloningssysteem is te vinden in artikel 27 lid 1 sub c van de wet op de ondernemingsraden. De tekst van dit artikel is als volgt: De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een beloningssysteem; Instemmingsrecht beloningssysteem of…

Instemmingsrecht Vakantieregeling

instemmingsrecht vakantieregeling

Instemmingsrecht Vakantieregeling is te vinden in artikel 27 lid 1 sub b van de wet op de ondernemingsraden. De tekst van dit artikel is als volgt: De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een vakantieregeling; Instemmingsrecht vakantieregeling, wat…

Instemmingsrecht Rusttijdenregeling

Instemmingsrecht Rusttijdenregeling is te vinden in artikel 27 lid 1 sub b van de wet op de ondernemingsraden. De tekst van dit artikel is als volgt: De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een rusttijdenregeling; Instemmingsrecht rusttijdenregeling,…

Instemmingsrecht Arbeidstijdenregeling

Instemmingsrecht Arbeidstijdenregeling is geregeld in artikel 27 lid 1 sub b van de wet op de ondernemingsraden en luidt als volgt: De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling; art. 27:1.b…

Instemmingsrecht spaarregeling

instemmingsrecht spaarregeling

Instemmingsrecht spaarregeling staat beschreven in artikel 27 lid 1 sub a van de wet op de ondernemingsraden. De tekst is als volgt: De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van: a. regelingen op grond van een pensioenovereenkomst, een…

Tijdelijk of Duurzaam Karakter Regeling & Instemmingsrecht

Tijdelijk of Duurzaam Karakter Regeling

Tijdelijk of Duurzaam Karakter Regeling en het instemmingsrecht, wanneer is dit van belang? Dat is de vraag waar ik op stuitte. Ik las een artikel waarin het volgende stond: “Dat het hier een tijdelijke maatregel betreft, doet niet ter zake.”. Op deze blog heb ik gereageerd met de vraag of…