instemmingsrecht or
instemmingsrecht or

Instemmingsrecht OR is de website waar OR-leden informatie over het instemmingsrecht kunnen vinden. De onderwerpen waarop het recht van toepassing is vind je hier. Verder kun je hier ook jurisprudentie lezen. Daarnaast vind je hier antwoorden op veel gestelde vragen over het instemmingsrecht.

Instemmingsrecht OR Onderwerpen

De onderwerpen waarop instemmingsrecht van toepassing is, vind je voornamelijk in artikel 27 van de wet op de ondernemingsraden. Maar er zijn ook onderwerpen waarop het instemmingsrecht van toepassing is, die niet in dit artikel staan. Hierover kun je meer lezen in de categorie Onderwerpen Instemmingsrecht. Regelmatig plaats ik in deze categorie blogs over de onderwerpen waarop instemmingsrecht van toepassing is.

Instemmingsrecht OR Jurisprudentie

Er komen wel eens zaken voor de rechter, die gaan over het instemmingsrecht. Gelukkig komt het in mijn ogen niet heel vaak voor, maar het gebeurt wel. En soms is een uitspraak anders dan je verwacht. Met name deze uitspraken kun je vinden in de categorie Jurisprudentie Instemmingsrecht. Maar niet alleen bijzondere uitspraken, ook uitspraken die bevestigen wat normaal gesproken zo is, vind je hier.

Veel gestelde vragen

Ondernemingsraden stellen mij allerlei vragen. Ook hebben ondernemingsraden vragen over het instemmingsrecht. De vragen en de antwoorden op deze vragen vind je in de categorie Veel Gestelde Vragen Instemmingsrecht.

Instemmingsverzoek ontvangen?

Het behandelen van een instemmingsverzoek is vaak heel iets anders dan de andere besluiten die je neemt tijdens je dagelijkse werk. Er zijn verschillende modellen geschreven om structuur in je besluitvorming aan te brengen. Worstel je met het aanpakken van een instemmingsverzoek? Dan is de OR Cursus Adviseren & Instemmen de te volgen training. Je leert op een gestructureerde manier een besluit te vormen. Daarnaast ga ik tijdens de cursus dieper in op het instemmingsrecht en het adviesrecht.

Bovenwettelijk instemmingsrecht

Het is mogelijk dat op meer onderwerpen dan in de WOR of een andere wet staan instemmingsrecht van toepassing is. Instemmingsrecht dat niet bij wet geregeld is, noem je bovenwettelijk instemmingsrecht. Je kunt dit regelen door hierover afspraken met de bestuurder te maken. Dit kan bijvoorbeeld tijdens de overlegvergadering. De afspraak leg je goed vast in de notulen en je hebt een bovenwettelijk instemmingsrecht bedongen.

Verschil adviesrecht en instemmingsrecht

Het grootste verschil is het doel van de beide rechten. Het doel van instemmingsrecht is meebesluiten en het doel van adviesrecht is wezenlijk invloed uitoefenen. Daarom is een adviestraject vaak veel langer dan een instemmingstraject. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk. Het instemmingstraject bij een pensioenwijziging kan ontzettend lang zijn. De bestuurder moet bij advies voor de start van het besluitvormingsproces de OR benaderen. En bij instemming mag de bestuurder in een veel later stadium de ondernemingsraad benaderen.

Daarnaast is het instemmingsrecht een hoger recht dan het adviesrecht. Dus als beide rechten van toepassing kunnen zijn, dan geldt het instemmingsrecht. Waarom instemming een hoger recht is, komt tot uiting in het bezwaarproces. Heel simpel gezegd, moet de ondernemingsraad zelf bezwaar aantekenen bij advies om een besluit tegen te houden. En bij instemming is het de bestuurder die naar de rechter moet om een besluit te mogen uitvoeren, wanneer de OR niet instemt.